besplatna poštarina za pakete preko 10.000 rsd

Pretraga
Close this search box.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Kada kupite robu preko interneta, Zakon o zaštiti potrošača vam omogućava da se predomislite i u roku od 14 dana vratite robu trgovcu, čak i bez obrazloženja.

Period od 14 dana štiti potrošača na taj način što mu se ostavlja dovoljno vremena da:

  • pregleda robu,
  • utvrdi da li je to upravo ona roba koju je video na internet prodavnici, ima li te karakteristike i obeležja koji su tamo istaknuti
  • uporedi kvalitet sa cenom
  • odluči da li ostaje pri kupovini ili od nje odustaje

Rok od 14 dana računa se od dana kada je roba isporučena potrošaču. Potrošač o svom trošku vraća robu trgovcu.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Po Zakonu o zaštiti potrošača, kupac nema pravo da odustane od online kupovine u slučaju da je robu prethodno koristio.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Povrat sredstava će biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora stupa u pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen i u slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda, kupac će biti obavešten o tome putem e-mejla označenog u porudžbenici u roku od 3 radna dana.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za obaveštavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.

Trgovac ima pravo da odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao ili je oštetio. Povrat novca će potrošaču biti izvršen nakon što roba bude vraćena na navedenu adresu za prijem obrazca u kompletnom originalnom pakovanju, neoštećena i bez vidljivih tragova korišćenja. Povrat sredstava potrošaču će se izvršiti na tekući račun koji je naveden u obrascu. Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca. Podaci koje potrošač priloži u ovom obrascu služe isključivo za evidentiranje izmena u prometu robe i “Lovemel” ih neće upotrebljavati u druge svrhe.

Izjavu o odustanku od kupovine možete preuzeti OVDE.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ NOVCA

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 069/2210960 ili nam pošaljite email na adresu info@lovemel.rs sa sledećim podacima: broj računa/otpremnice, vaš broj lične karte i broj dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, “LoveMel” je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Scroll to Top